Ačiū

Esu neišpasakytai dėkinga Mylimajam, pažadinusiam many tai, kas snaudė taip ilgai 🥰❤

• • •

Laiškas Vyrams arba Vyriškumo paveikslas

Pastarasis metas man nuoširdumo, dalijimosi mintimis ir jausmais metas. Juk negali būti tikras, kaip ilgai turėsi galimybę tai padaryti. Gyvenimas – nenuspėjamas. Tasai žmogus, kuris šią akimirką yra šalia, rytoj jau gali pasitraukti iš tavo gyvenimo ir būsi nespėjęs ištarti norimus žodžius, pasidalyti jausmu. Kiekvienas laisvas rinktis, kiek būti tavame ar savame gyvenime.

• • •

Žmonėse atsiliepia ta dalis, į kurią kreipies. Į tamsią pusę kreipsies – ji suplyksės, į šviesią pasisuksi – ji tave apglėbs. Kai su džiugesiu į žmones eisi tu širdy – visad šviesa tau atsakys.

• • •