Tylos skraistei nukritus arba patirčių atnešti suvokimai

Pasidalinau savu patyrimu. Nesinorėjo jo prisotinti savomis mintimis,
pamąstymais ar juolab emocijomis. Norėjosi įvykius pateikti su kiek įmanoma
mažiau priemaišų, kad kiekvienas galėtumėte susidaryti savo įspūdį, pasidaryti
savas išvadas, kadangi manos išvados, suvokimai, matyt, labiausiai tinka man
pačiai, bet ne Tau ar Jam.

• • •

Žmonėse atsiliepia ta dalis, į kurią kreipies. Į tamsią pusę kreipsies – ji suplyksės, į šviesią pasisuksi – ji tave apglėbs. Kai su džiugesiu į žmones eisi tu širdy – visad šviesa tau atsakys.

• • •