Žmonėse atsiliepia ta dalis, į kurią kreipies. Į tamsią pusę kreipsies – ji suplyksės, į šviesią pasisuksi – ji tave apglėbs. Kai su džiugesiu į žmones eisi tu širdy – visad šviesa tau atsakys.

• • •