Kada būsime laisvi rinktis?

Gyvename nepriklausomoje (laisvoje?) Lietuvoje, tačiau joje, be visiems žinomos, leidžiama tik viena mokymo forma – tai nuotolinis mokymas. Jis, kaip nurodoma Mokymo namuose organizavimo tvarkoje, „<...> skiriamas mokiniams, kurie dėl įvairių ligų, patologinių būklių ar patirtų traumų negali lankyti mokyklos.“.

• • •

Kada nustosime griauti ir imsimės kurti?

„Sveika aplinka ir aplinkosauga yra prioritetinė nacionalinė saugumo sąlyga. Saugumo ir bendro gerbūvio“, – pabrėžia Monika ir priduria:
„Miškas yra mūsų sveikata. O mes esame miškas. Kokia miško būklė, tokia ir mūsų bendruomenė, tokie ir mes. Jeigu jis ligotas, sukapotas, tai kokia mūsų visuomenė?“

• • •
1 2 3 8