Biodinaminiai ūkiai: ūkiai prasidėję nuo filosofijos

„Pasaulyje vis daugiau žmonių ima mąstyti, matyti plačiau, ir tas žvilgsnio bei minties plotis paveikia įvairius vykstančius procesus. Žmonės daro žingsnius, ima veikti sau artimose srityse. Viena jų – tai žemės ūkis. Lietuvoje bene labiausiai paplitę yra tradiciniais vadinami žemės ūkiai, tačiau sklinda ir visiška jų priešingybė – gamtinė žemdirbystė. Kaip tarpiniai variantai esti ekologiniai ar biodinaminiai ūkiai. Būtent apie pastaruosius šįkart temą ir plėtosime, labiau susitelkdami į biodinaminius ūkius.“

• • •

Gyvenviečių kūrimas: naujo šeimų gyvenimo modelio privalumai

Stebint skausmingą Lietuvos emigracijos situaciją, kai jaunos šeimos yra priverstos palikti savo šalį, giminės sodybų gyvenvietės būtų viena iš galimybių kurtis savo šalyje. Giminės sodybos – tai mažosios gimtinės, iš kurių susideda tėvynė. Jas kuriant kinta žmonių požiūris. Tėvynė jau kitaip suprantama, ji tampa nebe rašytiniu žodžiu, o išjausta, pamilta, sava erdve. Erdve, kuria rūpinantis jau žvelgiama plačiau, pajuntama konkreti atsakomybė ir ne tik už savo sodybą, savą sodžių, bet ir už savo šalį, tautą. Suprantama tampa tai, kodėl anksčiau mūsų protėviai, priimdami įstatymą, apgalvodavo, kaip jis paveiks septynias kartas. Čia visos sąlygos kurti sveikas šeimas – sveikas valstybės ląsteles. Tokioje meilės apsuptyje, darnioje šeimoje augantys vaikai tampa visaverčiais žmonėmis, kurie ir kurs Lietuvos ateitį. Per giminės sodybas, kuriose yra visos galimybės pratęsti protėvių papročius, ugdyti savitą, lietuvišką kūrybingumą, išsaugojamas ne tik tautos tapatumas, bet ir įnešamas išskirtinis indėlis į pasaulio kultūrą.

• • •

Iššūkis – ekologiškas namas savomis rankomis. Statybininko patirtis

„Gamtoje matau paukščius ir gyvūnus, sukančius, lipdančius ir rausiančius sau namus. Ir jie nesamdo rangovo šiai užduočiai. Tikiu, kad po rafinuotu žmogaus fasadu slypi intuityvus noras lipdyti savo lizdą savomis rankomis.“ – savo pajautimu dalinasi Raimondas Bružas, savomis rankomis pasistatęs namą sau, o dabar su savais giminės sodybų kaimynais apjungęs jėgas bendroje, širdžiai artimoje veikloje, profesionaliai stato šiaudinius namus ir kitiems (apie juos daugiau http://www.kruna.lt/).

• • •
1 6 7 8